Vienybes karūnos banga per Lietuvą

Projekto „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ rėmimo (labdaringų renginių – akcijų, laidų per radiją , televizija, straipsnių spaudoje ir internete) apžvalga:

 

Nida.jpg

Nida 1.jpg   

N Krivule W.jpg 

DSC_0034_1.JPG 

N Kul visi Wm.jpgL V W.jpg

 


2015 m. vasario 15 d. 14 val. Nidos KTJC-re “ Agila” įvyko renginys-koncertas, skirtas “Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ projektui remti. Renginį vedė  Nidos KTJC-re „Agila“ vadybininkas kultūrinei veiklai Laurynas Vainutis. Projekto autorius skulptorius Gediminas Radzevičius pasveikino salėje susirinkusius žmones su Vasario 16-tąja, palinkėdamas jiems, kad Neringoje ir Lietuvoje niekad nedundėtų patrankų kolonados, nesklistų parako dūmai, o visada aidėtų skambi Lietuviška daina, kvepėtų užgavėnių blynais ir keptomis stintomis. Po to buvo pademonstruotas Vaido Digimo sukurtas video klipas, vaizdiškai pristatantis „Pasaulio lietuvių vienybės Karūna“ projektą. Pristatymas buvo palydėtas gausiais plojimais. Valtybinis choras  „Vilnius“ (vad. prf.Povilas Gylys), kartu su salėje esančiais neringiškiais susigiedojo Lietuvos himną. Sveikinimų su Vasario 16-tąją kalbas pasakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, vicemeras Vigantas Giedraitis ir į renginį atvykęs euro parlamentaras Antanas Guoga.

Po iškilmingos dalies prasidėjo koncertas skambiu pavadinimu “Nerėgėtas Vilkončius“. Dalyvavo valstybinis choras „Vilnius“  ir kompozitorius-daininikas Laimis Vilkončius. Buvo atliktos jo sukurtas populiarios dainos bei bet ir autoriniai kūriniai parašyti chorui.

Po uždegančio ir nuotaikingo koncerto, atvykę koncertuotojai, palikę Neringos „smėlynus“, pilnutėlaičiu dideliu autobusu persikėlė per simbolinį Lietuvos „Gibraltarą“, ir nuriedėjo link Kretingos raj. esančio Kūlupėnų miestelio, kur M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje 19 val. jų laukė gausus kūlupėniškių būrys.

Čia, labdaros vakaro pradžioje , Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko atsiųstas atstovas, Klaipėdos miesto jaunimo centro direktorius Aleksas Bagdonavičius renginio šeimininkui įteikė simbolinę pereinamąją ąžuolinę „Krivulę“. Ji reiškia žinią apie „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ projektą ir  tai, kad Kūlupėniškiai taip pat prisideda prie jo įgyvendinimo. Buvo parodytas videoklipas, vaizdiškai pristatantis „Pasaulio lietuvių vienybės Karūna“projektą.

Po pristatymo, valstybinis choras „Vilnius“ kartu su gausiai susirinkusiais Kūlupėniškiais darniai sugiedojo giesmę „Lietuviais esame mes gimę“, kuri užpildė ne tik jaukią mokyklos aktų salę, bet pasiekė ir tolimiausias dalyvių širdžių kerteles.Koncerats vyko aidint audringiems plojimams. Laimio Vilkončiaus sukurtą dainą „Ašara Dievo aky“, pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius, atliktą pačio autoriaus kartu su valstybiniu choru „Vilnius“, kūlupėniškiai sutiko stovėdami su ašaromis akyse.

Renginyje Kūlupėnuose dalyvavo ir Kretingos meras Juozas Mažeika su žmona, „Lietos“ labdaros fondo steigėjų tarybos narys VŠĮ „Raitija“ prezidentas , nenuilstantis etnokultūros puosėlėtojas Liudas Augaitis su žmona ir kiti garbūs svečiai. Renginį vedė energingoji mokytoja Vitalija Valančiūtė.

Renginių Nidoje ir Kūlupėnuose metu buvo platinami simboliniai „Lietai“, kurių Nidoje buvo įsigyta už 360 eurų, Kūlupėnuose - už 375 eurus. Nidoje esančios kavinės – restorano „Kuršis“ savininkė Gražina Starkuvienė į „Lietos“ fondo specialią sąskaitą, skirtą“Pasaulio lietuvių vienybės Karūna“ projektui remti pervedė 300 eurų.

Pavargę, tačiau gerai nusiteikę svečiai iš Vilniaus, su pilnais krepšiais Kūlupėniškių pridėtų lauktuvių, pasibaigus renginiui, pajudėjo link namų. Taip 2015 m. vasario  15 d. nuo Nidos pakilo „Pasaulio lietuvių vienybės Karūna“ projekto rėmimo banga link visų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių.