Koplytstulpių statymo tradicijos atgaivinimas Vilniaus krašte

 Koplytstulpis Valanciui Dieveniskese_1.jpgKoplytstulpio Valanciui atidarymo iskilmes Dieveniskese_1.jpg

 

Ilgalaikė kūrybinė kultūrinė „Lietos“ labdaros fondo programa “Koplytstulpio statymo tradicijos atgaivinimas Pietryčių Lietuvoje (Vilniaus krašte)” praktiškai pradėta įgyvendinti dar prieš fondo įkūrimą.Vienas iš „Lietos “steigėjų skulptorius-dievdirbys Gediminas Radzevičius yra pastatęs ne vieną koplytstulpį Trakų, Vilniaus , Šalčininkų rajonuose (pvz.: Dieveniškių bažnyčios šventoriuje  2004 m. pastatytas 4 m. ąžuolinis koplytstulpis su šv. Juozapo ir kūdikėlio Jėzaus atvaizdu; 2006 m. minint vyskupo M. Valančiaus 205 m.gimimo metines, buvo pastatytas 6 m ąžuolinis koplytstulpis jo atminimui įamžinti).

     Nuo š. m. vasaros Fondo įniciatyva yra numatyta kasmet oranizuoti vasarinius skulptorių-dievdirbių plenerus, kurių metu bus siekiama kuo plačiau supažindinti ten gyvenančią visuomenę, o ypač jaunimą, moksleivius su darbų eiga, medžiagomis, įrankiais, su koplytstulpio kurimo tradicijomis ir pastatymo apeigomis. Religine-tautine tematika sukurti koplytstulpiai bus statomi prie  Vilniaus, Šalčininkų, Trakų rajonų mokyklų. Siekiant sudvasinti aplinką, skatinant vietos gyventojus neužmiršti mūsų tautos dvasingų praeities tradicijų, puosėlėti jas ir ateityje,  neužmirštant, kad mūsų krašto tautodailės kryždirbystės tradicija, kaip unikalus pasaulinio paveldo kultūros objektas yra įtrauktas į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą.

 Koplytstulpiai viešosioms ir privačioms erdvėms

Visus, kam rūpi išsaugoti ir puoselėti šią tradiciją, kviečiame finansiškai ir kitaip prisidėti prie šio ilgalaikio projekto įgyvendinimo.


 Koplytstulpių statymo tradicijos atgaivinimas Vilniaus krašte“  

Mūsų sąskaita yra SEB banke,  banko kodas 70440,

Gedimino skyrius, LT-01103 Vilnius, Gedimino pr.12, 

 a.s. LT96 7044 0600 0768 5523