Alfonsas Augulis


Pagrindinė darbovietė:  UAB "Kraštiečiai", prezidentas

Visuomeninė veikla:  Gervėčių klubo pirmininkas, Draugijos užsienio lietuviams remti pirminkas., Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos vicepirmininkas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys, Vilnijos tarybos narys, Pasaulio lietuvių seimo narys.