Paminklas Didžiajai kunigaikštienei Birutei Trakuose.

birute vizualizacija fasadas-internetui.jpg 

 birute viz nugara internetui.jpg     Birutes pam- karuna is virsaus.jpg           

                                                                                  
 

    Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

      Dididžioji kunigaikštienė Birutė viena iškiliausių asmenybių Lietuvos istorijoje. Ji buvo Didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona, Didžiojo kunigaikščio Vytauto motina. Visą savo gyvenimą ištikimai tarnavo Lietuvos  didžiosios kunigaikštystės karūnai. Ji - iki šiol mylima tautos Moteris - Valdovė. Apie tai byloja žmonių atmintyje ir raštuose išlikusių daugybė legendų, pasakojimų, poemų ir sukurtų dainų, jos vardu pavadinta Didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų sąjunga, Palangoje pajūrio kopose iki šiol stūkso Birutės vardo kalnas, jos vardą nešioja daugybė lietuvių mergaičių ir moterų. Vasario 5 dieną minimas Birutės vardadienis.

   Kaip žinia, tapusi Didžiąja kunigaikštiene, Birutė su didžiuoju kunigakščiu Kęstučiu pradžioje gyveno Senųjų Trakų pilyje, po to kartu su vaikais persikėlė į atnaujintą Trakų pusiasalio pilį, iki šiol vadinamą Didžiojo kunigaikščio Kęstučio vardu. Norėdami įamžinti šios didžios lietuvių tautos Moters-Valdovės atminimą „Lietos“ labdaros fondas kartu su Didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų sąjunga, Lietuvai pagrąžinti draugija ir kitomis tam pritariančiomis visuomeninėmis organizcijomis, ėmėsi iniciatyvos pagal skulptoriaus Gedimino Radzevičiaus sukurtą projektą statyti paminklą Didžiąjai kunigaikštienei Birutei Trakuose.

     Projektas buvo pristatytas visuomenei, sumanymui pritarė Trakų rajono savivaldybės Taryba. 2011 birželio 30 d. 2011m. lapkričio 7 d. Trakų mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė dėl LDK didžiosios kunigaikštienės Birutės paminklo pastatymo Trakuose. 2011 m. gruodžio 14 d. įvyko pirmasis Darbo grupės posėdis, kuriame svarstyti pasiūlymai, susiję su paminklo vietos parinkimu. 2012 m. kovo 20 d. įvyko antrasis Darbo grupės posėdis, kuriame iš įvairių pasiūlytų statymo vietų, buvo nutarta paminklą Birutei statyti Aukų kalno ( žmonių vadinamu Birutės kalnu) prieigose, esančiose Pilies pusiasalio rytinėje dalyje, kur numatytoje vietoje turės būti atlikti būtini archiologiniai tyrinėjimai.

    Paminklas sudarytas iš trijų dalių: pagrindinės dalies (figūros ir figūrinių siužetų), karūnos bei pagrindo. Paminklo pagrindinę dalį numatoma iškalti iš vientiso granito luito, nes akmuo, granitas nuo seno lietuvių ir kitų indoeuropiečių tautose buvo ir yra laikomas stiprybės, amžinumo, dvasingumo simboliu. Šis akmuo bus atvežtas iš buvusios LDK žemės – Ukrainos. Karūna, simbolizuojanti priklausymą LDK, bus liejama iš bronzos.

Paminklo pagrindą sudarys aštuonios ratu sudėtos akmeninės dalys (senovinis paprotys byloja, kad norint apsisaugoti nuo blogio, reikia ratu apsibraukti šermukšnio lazda…) nukreiptos pasaulio šalių kryptimis. Kiekvienoje jų bus iškalti Saulės kelią simbolizuojantys ženklai.

     Būsimos kunigaikštienės Birutės ir kunigaikščio Kęstučio vedybų istoriją autorius vaizduoja siužetinėje daugiaplanėje kompozicijoje paminklo nugarinėje dalyje: po apatinėje dalyje esančiu simboliniu dangaus skliautu vaizduojami senoviniai pajūrio gyventojų paminkliniai ženklai - krikštai ir neužgesęs ugniakuras - aukuras.  Vaidilutės Birutės jau ten nėra… Neužgesinta ugnis palikta saugoti kitoms vaidilutėms… Po aukščiau esančia simboline dangaus paskliaute matome ant žirgo jojančius jaunuosius… Tai Didysis kunigaikštis Kęstutis ir jo būsimoji žmona Birutė… Ji joja ne bet kur, o į LDK didžiosios kunigaikštienės ir moterystės virsmą, tarnauti LDK karūnai. Toje simbolinėje dangaus paskliautėje juos lydi senovinio tikėjimo pasaulis, išreikštas lygiadienių ženklais, pasaulio medžio simboliu, paukščiais - gerosiomis dvasiomis.

     Didžioji kunigaikštienė Birutė ir Didysis kunigaikštis Kęstutis istoriškai buvo paskutiniai senovinį tikėjimą puoselėjantys Lietuvos valdovai. Jie buvo atsidūrę tarsi dviejų Lietuvos istorinių epochų susikirtime. Jiems išejus Anapilin, jų sūnus Didysis kunigaikštis Vytautas jau krikštijo Lietuvą, vesdamas ją į naują krikščionišką epochą…Todėl priekinėje paminklo dalyje kunigaikštienę Birutę autorius vaizduoja dviejų plokštumų – epochų susikirtime, tarsi išnyrančią, išeinančią iš  akmens, iš ūkanotų praeities amžių glūdumų, palikdama už savęs neatidengtą senųjų laikų paslaptį. Iš po jos sudėtų rankų besiveržiantys spinduliai reiškia vaisingumą, gyvybingumą, simbolizuodami legendos apie ją nemarumą, tol, kol gyvuos šioje žemėje lietuvių tauta, kurianti savo valstybę, savo ateitį, puoselėjanti savo istorinę atmintį, kalbą, papročius, besirūpinanti dvasinės savasties išsaugojimu ateities kartoms per amžius.

   Aplink paminklą ratu bus pasodinta žiemą-vasarą žaliuojanti augmenija. Priešais paminklą stovės iš akmens iškaltas aukuras. Paminklo erdvę juos ratu sustatyti ąžuoliniai suolai su krikšto elementais atkaltėse, tarytum kviesdami ir protėvių vėles prisėsti kartu… Apvali aikštės kompozicija primins Rėdos ratą, visus sauganti nuo blogio.

 

   Ilgalaikių žymeklių statymas istorininiams įvykiams ar asmenybėms atminti rodo mūsų tautinės pilietinės sąmonės brandumą ir didelį norą išsaugoti savo prigimtinę savastį, kad neišnyktume iš pasaulio tautų žemėlapio.

   LDK kunigaikštienės Birutės paminklui įgyvendinti „Lietos“ labdaros fondas atidarė specialią sąskaitą, kurioje surinktas lėšas prižiūri Fondo direkcija kartu su iš visuomeninių organizacijų atstovų sudaryta LDK didžiosios kunigaikštienės Birutės paminklo statymo iniciatyvine grupe. Lėšos, skirtos paminklo įgyvendinimui bus renkamos tarp Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvenančių tautiečių bei Lietuvos draugų.

   Paramos atminimui ir įamžinimui yra sukurti ir išleisti simboliniai ženklai – LIETAI, kuriuos bus galima įsigyti renginių metu, apie kuriuos pastoviai informuosime svetainėje www.lietosfondas.lt.    

 

 

Paminklo autorius: skulptorius Gediminas Radzevičius,

bendraautorius: skulptorius Tautvilas Kazimieras Radzevičius,

architektai: Birutė Biekšienė ir Simonas Savickas.

 


 

Neparemsi – taip ir liks neparemta… Paremsi – pastatysim!

Projektas „Paminklas LDK didžiajai kunigaikštienei Birutei Trakuose“

Mūsų sąskaita yra SEB banke,  banko kodas 70440,

Gedimino skyrius, LT-01103 Vilnius, Gedimino pr.12, 

 a.s. LT96 7044 0600 0768 5523

 

Siūloma vieta Trakuose:

Birutes vieta Trakuose.jpg