Naujienos

  Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavime, vykusiame 2011 rugpjūčio 10–12 dienomis Seime, Vilniuje, buvo  pritarta monumento „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ projektui.

..............................................................................................................................................................

Trakų rajono taryba pritarė „Lietos" labdaros fondo projektui "Paminklas didžiajai LDK kunigaikštienei Birutei “ statymui Trakuose .

..............................................................................................................................................................

Kultūros remimo fondas skyrė paramą plenerui „Koplytstulpio statymo tradicijos atgaivinimas Vilniaus krašte“.

 ...........................................................................................................................................................

antradienį, kovo 27 d. 17:00 viešbutyje "Artis" įvyko Vilniaus Rotary klubo susirinkimas.
Prelegentai:
Libertas Klimka  – lietuvių fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas,
 Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje ir
Gediminas Radzevičius - skulptorius-dievdirbys, poetas, filosofas, etninės kultūros puoselėtojas.
Jie pristatė Lietos fondo tikslus, projektus , skirtus Lietuvai nusipelnusių žmonių ir istorinių įvykių atminimui įamžinti.

 ............................................................................................................................................................